Practical Statistics

Author: David Kremelberg
Publisher: SAGE Publications
ISBN: 150631791X
Format: PDF, Mobi
Download Now
Making statistics—and statistical software—accessible and rewarding This book provides readers with step-by-step guidance on running a wide variety of statistical analyses in IBM® SPSS® Statistics, Stata, and other programs. Author David Kremelberg begins his user-friendly text by covering charts and graphs through regression, time-series analysis, and factor analysis. He provides a background of the method, then explains how to run these tests in IBM SPSS and Stata. He then progresses to more advanced kinds of statistics such as HLM and SEM, where he describes the tests and explains how to run these tests in their appropriate software including HLM and AMOS. This is an invaluable guide for upper-level undergraduate and graduate students across the social and behavioral sciences who need assistance in understanding the various statistical packages.

Media and Communication Research Methods

Author: Arthur Asa Berger
Publisher: SAGE Publications
ISBN: 148337758X
Format: PDF, ePub, Mobi
Download Now
Media and Communication Research Methods, Fourth Edition is a concise and practical text designed to give students a step-by-step introduction to conducting media and communication research. Offering real-world insights along with the author’s signature animated style, this text makes the discussion of complex qualitative and quantitative methods easy to comprehend. Packed with detailed examples and practical exercises, the Fourth Edition of this bestselling introductory text includes a new chapter on discourse analysis; expanded discussion of social media, expanded coverage of the research process, and more. Ideal for undergraduate and graduate students conducting research for the first time, this accessible text will help students understand, practice, and master media and communication research.

Information Technology New Generations

Author: Shahram Latifi
Publisher: Springer
ISBN: 3319770284
Format: PDF
Download Now
This volume presents a collection of peer-reviewed, scientific articles from the 15th International Conference on Information Technology – New Generations, held at Las Vegas. The collection addresses critical areas of Machine Learning, Networking and Wireless Communications, Cybersecurity, Data Mining, Software Engineering, High Performance Computing Architectures, Computer Vision, Health, Bioinformatics, and Education.

SPSS Praktick anal za dat

Author: Jan Řehák
Publisher: Computer Press, Albatros Media a.s.
ISBN: 8025146294
Format: PDF
Download Now
Význam statistiky roste ruku v ruce s objemem dat a touze po poznání. Odhaluje neznámé vazby, trendy a příčiny jevů. Se statistikou se v dnešní informační době setkáváme v každé profesi a znalost alespoň základních metod statistiky se stala nezbytností pro kvalifikované rozhodování, validní vědecké poznání, ale i pro korektní zveřejňování analytických výsledků. Pro základní i pokročilé statistické procedury je nutné mít uživatelsky příjemný, spolehlivý a v praxi rozšířený software. Takovým nástrojem je IBM SPSS Statistics. Publikace slouží jako detailní průvodce tímto programem. Autoři s lektorskou praxí statistiky a s mnoholetými zkušenostmi praktického využití IBM SPSS Statistics v různých sférách, Vás provedou nejen základními pravidly používání programu, ale i pokročilejšími metodami. Popisy funkcí jsou doplněny o praktické příklady, tipy a triky jak program zvládnout a efektivně se propracovat k co nejpřesnějším výsledkům. Publikace je vhodná pro začátečníky, ale i pro profesionální analytiky. Hodí se jako pomocník pro vypracování seminární či závěrečné práce studenty i pro náročné datové analýzy profesionálů v nejrůznějších oborech. Publikace pomůže čtenáři jak při seznámení se s programem, tak při samotné práci jako referenční příručka k: * celkové orientaci komplexního přístupu k datům * efektivnímu ovládání programu * důslednému využití všech možností programu * přípravě dat pro analýzu * použití popisné statistiky, základních testů hypotéz i komplexní ch statistických metod * úpravě tabulkových a grafických výstupů procedur * automatizované práci s programem O autorech: Doc. RNDr. Jan Řehák je významnou osobností na poli moderní statistiky v České republice. Zasloužil se o popularizaci profesionálního statistického softwaru IBM SPSS a stal se spoluzakladatelem prestižní Jacob International Society for Collaborative Studies a dalších vědeckých společností a výborů. Je autorem originálních metod analýzy dat, jako jsou například LINDA a D-model. Odborné znalosti a zkušenosti z praxe aktivně předává v rámci kurzů Centra výuky ACREA CR a také v bohaté publikační činnosti. Ing. Ondřej Brom se specializuje na řešení významných projektů pro velké společnosti v oblasti data miningu, sběru dat a jeho automatizace. V nemalé míře se podílí na odborné a konzultantské činnosti pro oblast aplikace a využití softwarových řešení ve společnosti ACREA CR.

MATLAB und Simulink

Author: Ottmar Beucher
Publisher: MITP-Verlags GmbH & Co. KG
ISBN: 3826694678
Format: PDF, ePub, Mobi
Download Now
Eine kursorientierte Einführung Grundlagenwissen für einen 5-Tage-Kurs Leitfaden für Lehre, Studium und Beruf MATLAB / Simulink ab Release 2012b Aus dem Inhalt: Rechnen und Visualisieren mit MATLAB: Variablen, arithmetische Operationen, logische und relationale Operationen, mathematische Funktionen, Grafikfunktionen, I/O-Operationen, elementare Matrixmanipulationen Elementare Programmierung: Scripts und Funktionen, prozedurale Sprachkonstrukte, Function Handles, Lösung von Differentialgleichungen, symbolische Rechnungen mit der Symbolic Math Toolbox Fortgeschrittene Programmierung: Komplexere Datenstrukturen, Objektorientiertes Programmieren, Toolboxes nutzen, symbolische Rechnungen mit MuPAD Einführung in Simulink: grafische Programmierung, Simulation dynamischer Systeme, Benutzeroberfläche Ausgewählte Simulationstechniken: Vereinfachung von Simulink-Systemen, Interaktion mit MATLAB, Umgang mit Kennlininen und Kennfeldern Übungsaufgaben und Lösungen Unter Berücksichtigung der umfangreichen Änderungen beider Softwarewerkzeuge ab Release 2012 versucht das vorliegende Buch, die Grundlagen von MATLAB und Simulink innerhalb kurzer Zeit, idealerweise in einem einwöchigen Kurs, zu vermitteln. Adressiert werden vor allem Ingenieurstudenten der ersten Studiensemester, die für den Umgang mit MATLAB und Simulink nach einer Einführung suchen, die sich an den Kenntnissen und Bedürfnissen eines Studienanfängers orientiert. Darüber hinaus ist das Buch auch für schon im Beruf stehende Ingenieure interessant, die MATLAB und Simulink zumindest in ihren Grundzügen kennen und beherrschen müssen, um spezielle Aufgaben lösen zu können. Die für das Verständnis des vorliegenden Buches notwendigen Vorkenntnisse hat ein Ingenieur auch noch Jahre nach seinem Studium. Der kursartige Aufbau des Buches soll schließlich Lehrenden eine Leitlinie geben, wie der Stoff in einem Kurs im Umfang von etwa einer Woche vermittelt werden könnte. Die Struktur gibt im Wesentlichen den Aufbau eines Einführungskurses des Autors an der Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft wieder und spiegelt die Lehrerfahrung von über einem Jahrzehnt auf diesem Gebiet. Der Autor: Professor Dr. Ottmar Beucher ist Professor für Mathematik, Informatik und numerische Signalverarbeitung an der Fakultät Mechatronik der Hochschule Karlsruhe und verfügt über langjährige Lehrerfahrung auf dem Gebiet MATLAB/Simulink.

Vital statistics E Book

Author: Stephen McKenzie
Publisher: Elsevier Health Sciences
ISBN: 0729581497
Format: PDF, Kindle
Download Now
Vital Statistics: an introduction to health science statistics e-book is a new Australian publication. This textbook draws on real world, health-related and local examples, with a broad appeal to the Health Sciences student. It demonstrates how an understanding of statistics is useful in the real world, as well as in statistics exams. Vital Statistics: an introduction to health science statistics e-book is a relatively easy-to-read book that will painlessly introduce or re-introduce you to the statistical basics before guiding you through more demanding statistical challenges. Written in recognition of Health Sciences courses which require knowledge of statistical literacy, this book guides the reader to an understanding of why, as well as how and when to use statistics. It explores: How data relates to information, and how information relates to knowledge How to use statistics to distinguish information from disinformation The importance of probability, in statistics and in life That inferential statistics allow us to infer from samples to populations, and how useful such inferences can be How to appropriately apply and interpret statistical measures of difference and association How qualitative and quantitative methods differ, and when it’s appropriate to use each The special statistical needs of the health sciences, and some especially health science relevant statistics The vital importance of computers in the statistical analysis of data, and gives an overview of the most commonly used analyses Real-life local examples of health statistics are presented, e.g. A study conducted at the Department of Obstetrics and Gynecology, University of Utah School of Medicine, explored whether there might be a systematic bias affecting the results of genetic specimen tests, which could affect their generalizability. Reader-friendly writing style t-tests/ ANOVA family of inferential statistics all use variants of the same basic formula Learning Objectives at the start of each chapter and Quick Reference Summaries at the end of each chapter provide the reader with a scope of the content within each chapter.

Statistik Workshop f r Programmierer

Author: Allen B. Downey
Publisher: O'Reilly Germany
ISBN: 3868993436
Format: PDF, Mobi
Download Now
Wenn Sie programmieren können, beherrschen Sie bereits Techniken, um aus Daten Wissen zu extrahieren. Diese kompakte Einführung in die Statistik zeigt Ihnen, wie Sie rechnergestützt, anstatt auf mathematischem Weg Datenanalysen mit Python durchführen können. Praktischer Programmier-Workshop statt grauer Theorie: Das Buch führt Sie anhand eines durchgängigen Fallbeispiels durch eine vollständige Datenanalyse -- von der Datensammlung über die Berechnung statistischer Kennwerte und Identifikation von Mustern bis hin zum Testen statistischer Hypothesen. Gleichzeitig werden Sie mit statistischen Verteilungen, den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Visualisierungsmöglichkeiten und vielen anderen Arbeitstechniken und Konzepten vertraut gemacht. Statistik-Konzepte zum Ausprobieren: Entwickeln Sie über das Schreiben und Testen von Code ein Verständnis für die Grundlagen von Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik: Überprüfen Sie das Verhalten statistischer Merkmale durch Zufallsexperimente, zum Beispiel indem Sie Stichproben aus unterschiedlichen Verteilungen ziehen. Nutzen Sie Simulationen, um Konzepte zu verstehen, die auf mathematischem Weg nur schwer zugänglich sind. Lernen Sie etwas über Themen, die in Einführungen üblicherweise nicht vermittelt werden, beispielsweise über die Bayessche Schätzung. Nutzen Sie Python zur Bereinigung und Aufbereitung von Rohdaten aus nahezu beliebigen Quellen. Beantworten Sie mit den Mitteln der Inferenzstatistik Fragestellungen zu realen Daten.

Statistik f r Dummies

Author: Deborah J. Rumsey
Publisher: John Wiley & Sons
ISBN: 3527692762
Format: PDF, ePub, Mobi
Download Now
Von A wie Ausreißer bis Z wie Z-Verteilung Entdecken Sie mit Statistik für Dummies Ihren Spaß an der Statistik und werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen dieser komplizierten, aber hilfreichen Wissenschaft! Deborah Rumsey zeigt Ihnen das nötige statistische Handwerkszeug wie Stichprobe, Wahrscheinlichkeit, Bias, Median, Durchschnitt und Korrelation. Sie lernen die verschiedenen grafischen Darstellungsmöglichkeiten von statistischem Material kennen und werden über die unterschiedlichen Methoden der Auswertung erstaunt sein. Schärfen Sie mit diesem Buch Ihr Bewusstsein für Zahlen und deren Interpretation, sodass Ihnen keiner mehr etwas vormachen kann!

Sarstedt Sch tz IBM SPSS Syntax

Author: Marko Sarstedt
Publisher: Vahlen
ISBN: 3800643626
Format: PDF
Download Now
Der souveräne Umgang mit der SPSS Syntax bietet einen unschätzbaren Vorteil für die tägliche Arbeit von Anwendern, die mit der Analyse von Daten zu tun haben. Das Buch ist eine integrierte Einführung in die Steuersprache von IBM SPSS Statistics für Studenten, Forscher und Praktiker. Es behandelt neben den notwendigen Grundlagen die Themengebiete Datenaufbereitung, Datentrans-formation und -modifikation. Weitere Themengebiete umfassen die Makro- und Matrixsprache, die in der 2. Auflage deutlich erweitert worden sind. Die Neuauflage wurde von Grund auf neu bearbeitet und um zahlreiche typische Anwendungsbeispiele ergänzt, die anhand realer Daten u.?a. des J.?D. Power and Associates Customer Satisfaction Index veranschaulicht werden. Die zugehörigen Datensätze sind als kostenloses Zusatzmaterial im Internet erhältlich.

R f r Dummies

Author: Andrie de Vries
Publisher: John Wiley & Sons
ISBN: 3527812520
Format: PDF, ePub, Mobi
Download Now
Wollen Sie auch die umfangreichen Möglichkeiten von R nutzen, um Ihre Daten zu analysieren, sind sich aber nicht sicher, ob Sie mit der Programmiersprache wirklich zurechtkommen? Keine Sorge - dieses Buch zeigt Ihnen, wie es geht - selbst wenn Sie keine Vorkenntnisse in der Programmierung oder Statistik haben. Andrie de Vries und Joris Meys zeigen Ihnen Schritt für Schritt und anhand zahlreicher Beispiele, was Sie alles mit R machen können und vor allem wie Sie es machen können. Von den Grundlagen und den ersten Skripten bis hin zu komplexen statistischen Analysen und der Erstellung aussagekräftiger Grafiken. Auch fortgeschrittenere Nutzer finden in diesem Buch viele Tipps und Tricks, die Ihnen die Datenauswertung erleichtern.